TRELLEBORGS MEST KOMPETENTA FRISKVÅRDSANLÄGGNING

Vi levererar resultat

GDPR
Gissar att du hört talas om GDPR? Vi vet att det kan kännas klurigt och inte helt lätt att överblicka vad allt betyder. Vi på Sports Club Oasen har därför valt att sammanfatta vad lagen innebär för att du som medlem på ett enkelt sätt ska förstå hur vi tar hand om dina personuppgifter. Kanske inte det roligaste du läst? …men viktigt och intressant för dig som vill veta mer.
Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter.
Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25 maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven förändras något.

Det är viktigt för oss på Sports Club Oasen att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Club Wellness Oasen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för klubbens verksamhet.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att klubben/föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten. Klubben/föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande aktiviteter (ex. träningserverksamhet, bokning av motionspass), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, bokning av biljetter till uppvisning, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och träningsavgifter mm).
Club Wellness Oasen behandlar även personuppgifter för att t.ex.ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet och Trelleborgs kommun.

Observera att nedan text inte är våra legala policys utan en förenklad sammanfattad beskrivning.

Vill du läsa det mer ingående läs härSports Club Oasens Integritetspolicy eller på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/

1. Allmänt om GDPR
Från den 25 maj 2018 gäller den nya Dataskyddsförordning (GDPR). GDPR ersätter den befintliga Personuppgiftslagen (PUL) och gäller för alla EU-länder.
2. Beskrivning av GDPR
GDPR har tagits fram för att skydda dig som kund och dina rättigheter avseende hantering och spridning av dina personuppgifter. Tanken är att du som medlem & kund skall känna dig trygg med att dina registrerade uppgifter inte används på ett otillbörligt sätt. Nuvarande svenska PUL är egentligen grunden till GDPR och merparten av PUL återfinns i GDPR.
3. Vad är en personuppgift?
En personuppgift är sådan data som på något sätt identifiera dig som person. Dvs namn, adress, telefon, mail etc. Icke-personlig information om bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.
4. Vem är Personuppgiftsansvarig?
Club Wellness Oasen har övergripande personuppgiftsansvar, ansvarar och bestämmer ändamålen för hantering, inhämtning och användning av de personuppgifter som du lämnar till oss.
5. Hur lagrar vi dina Personuppgifter?
Våra medlems & bokningssystem hanterar persondata. Om du inte väljer att samtycka att finnas i vårt system kommer dina personuppgifter att gallras bort från våra system.
Det är viktigt att skilja på vanliga och känsliga personuppgifter. Känsliga uppgifter är t.ex. etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexuella preferenser. Club Wellness Oasen kommer aldrig att ta in och samla data om känsliga uppgifter, dock så finns det fria fält från t.ex enkäter som ändå kan komma in i vår databas. Dessa uppgifter kommer endast oss tillhanda om du som medlem väljer att fylla i dessa uppgifter i våra enkäter, i annat fall är det inget som Club Wellness Oasen aktivt lagrar.
Så fungerar det:
6. Vad sker vid en Personuppgiftsincident?
Om Club Wellness Oasen får ett dataintrång eller om en oavsiktlig förlust av personuppgifter inträffar kommer den personuppgiftsansvarige dokumentera incidenten och anmäla den till Datainspektionen och drabbade kunder inom 72 timmar.
Så fungerar det:
Vid eventuellt dataintrång i någon del av Club Wellness Oasen upprättar vi anmälan för alla våra registrerade och aktiva kunder inom 72 timmar.
8. Vad är ett Registerutdrag?
Om du har köpt ett, medlemskap, kort eller annan aktivitet har du rätt att få se de uppgifter som finns sparade om dig i våra bokningssystem.
Så fungerar det:
Du har som har ingått i ett kundavtal med Club Wellness Oasen har rätt att få information om vilka personuppgifter som lagrats om dig. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om medlemskap, försäljning, bokningar och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter.
9. Kan ni radera mig ur era system?
Du har som har ingått i ett kundavtal med Sports Club Oasen har rätt att få alla dina personuppgifter som finns lagrade om dig raderade. Tråkigt tycker vi eftersom vi gärna vill erbjuda dig som vår vän, bra erbjudanden och bättre service.
Så fungerar det:
Du som har ingått ett kundavtal med Sports Club Oasen har rätt att från och med den 25 maj 2018 få alla uppgifter som kan användas för att identifiera dig personligen borttagna. Detta avser sådana uppgifter som kan användas för att identifiera dig som person. Icke-personlig information om medlemskap, bokningar, försäljning och aktiviteter inkluderas inte då detta räknas som affärshemligheter och i många fall omfattas av bokföringsregler och redovisningsplikt.
10. Hur fungerar GDPR i praktiken?
Club Wellness Oasen har redan infört eller kommer att införa nödvändiga funktioner för att administratörer i våra bokningssystem senast den 25 maj 2018 ska kunna hantera alla GDPR-förfrågningar och begäranden ifrån dig (eller instruera användaren i hur denne själva kan använda funktionerna).
• Registerutdrag – Alla som har ingått i ett kundavtal med Sports Club Oasen kan närsomhelst begära ut de uppgifter som finns lagrade. Personuppgifter i fält, fritext, och som kan identifiera dig som gäst lämnas ut. Begäran görs till malin@sportscluboasen.se
• Informationsunderhåll – För att ändra dina personuppgifter som finns lagrade om dig vänder du dig malin@sportscluboasen.se
• Erbjudanden och e-post – Du som valt att bli medlem i Sports Club Oasen kommer att få våra erbjudande först av alla via epost eller SMS.
Sports Club Oasen har även rätt att inom ett (1) år efter att du utövat aktivitet hos oss marknadsföra oss mot dig i rimlig utsträckning utan ett samtycke, detta med den rättsliga grunden intresseavvägning.
• Om du har ett medlemskap, kort eller finns i vårt system pga annan anledning kan nu välja att bli borttagen från mejlutskick. (gäller dock ej om det är personlig information)
Du skall då i första hand vända dig till malin@sportscluboasen.se för att bli borttagen.
Ja, det var nog allt!
Hoppas vi ses snart,
Önskar vännerna på Sports Club Oasen

Med vänlig hälsning

Malin Andersson & Mika Sundholm

Sports Club Oasen/ Club Wellness Oasen

VI ÄLSKAR TRÄNING

…och vi är säker på att du som medlem hos oss kommer göra det också. Läs mer om hur vi kan hjälpa dig att komma igång!

MISSA INTE DITT FAVORITPASS

Don’t miss a beat! Här hittar du schema över våra många olika klasser.

TRÄNA ÖVER HELA SVERIGE

Som medlem hos oss så kan du tack vare KlubbSverige Mobil träna på över 150 andra gym runt om i hela Sverige.

MAILA OSS

info@sportscluboasen.se

Ring oss

Tel:0410-475 60

ADRESS

Karbingatan 2  231 66 Trelleborg

GÅ MED I VÅR FACEBOOKGRUPP

Dagliga uppdateringar görs i våran facebookgrupp